Samenwerking

Door samen te werken creëert Konvinko meer continuïteit, meer diepgang, meer toegevoegde waarde en vooral meer plezier!

Diverse MKB-ondernemingen,
die in een eerder stadium samen met Konvinko gewerkt hebben aan Business Development en Internationalisatie,
zijn nu uitgegroeid tot fijne samenwerkingsrelaties.
Zo kunnen we samen klanten op velerlei wijzen ondersteunen.

Deze website wil gebruik maken van cookies.